۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
اخبار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایرانشهر در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی مفاد تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از طریق آزمون کتبی و شفاهی مصاحبه و گزینش برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل بکارگیری نماید.
1398/11/27
گزارش تصویری
آموزش ها
'NoData' not found in DataDic
Powered by DorsaPortal